PANDUAN UMRAH RINGKAS

Bagaimana panduan umrah yang praktis dan ringkas? Umrah adalah suatu amalan yang mulia, di mana tata cara pelaksanaannya mesti dilakukan dengan benar dan sesuai tuntunan Islam, bukan asal-asalan.

Sebelum Mengenakan Pakaian Ihram
1- Memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan.
2- Disunnahkan untuk mandi termasuk bagi wanita haidh dan nifas.
3- Laki-laki hendaklah melepaskan pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan mengenakan pakaian ihram.
4- Wanita hendaklah melepas penutup wajah dan tidak mengenakan sarung tangan.
5- Setelah mandi, laki-laki disunnahkan memakai wewangian di badannya saja. Sedangkan wanita boleh memakai wewangian yang tidak nampak baunya.
6- Setelah melakukan itu semua, hendaklah berniat masuk dalam manasik dengan mengucapkan, “Labbaik allahumma ‘umrah” (Aku memenuhi panggilan-Mu -ya Allah- untuk menunaikan ibadah umrah).
Jika sudah mengucapkan seperti itu, maka sudah disebut berihram sehingga tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Jika niat tersebut dijadikan setelah shalat wajib, maka itu lebih baik. Jika tidak bertepatan dengan waktu shalat wajib, maka dilakukan shalat sunnah dua raka’at dengan niatan shalat sunnah wudhu. Sedangkan shalat sunnah ihram seperti yang dilakukan oleh sebagian jama’ah umrah tidaklah ada tuntunannya.

Mengenal Miqot Makaniyah
Miqot makaniyah yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat miqot:
1- Dzulhulaifah (Bir ‘Ali), miqot penduduk Madinah
2- Al Juhfah, miqot penduduk Syam,
3- Qornul Manazil (As Sailul Kabiir), miqot penduduk Najed (Riyadh sekitarnya),
4- Yalamlam (As Sa’diyah), miqot penduduk Yaman,
5- Dzatu ‘Irq (Adh Dhoribah), miqot penduduk Irak.
Itulah miqot bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqot itu. Wajib bagi setiap yang ingin melaksanakan haji atau umrah ketika ia melewati miqot tersebut, hendaklah berniat ihram. Jika ada yang melewati miqot tanpa beihram -dengan sengaja-, wajib kembali dan berihram dari tempat tersebut lagi. Jika tidak, maka baginya damm dengan menyembelih satu ekor kambing dan disalurkan pada orang-orang miskin di Makkah.

Larangan Ihram
1- Mencukur rambut dari seluruh badan (seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot).
2- Menggunting kuku.
3- Menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahrom di hadapannya.
4- Mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti baju, celana dan sepatu.
5- Menggunakan wewangian.
6- Memburu hewan darat yang halal dimakan.
7- Melakukan khitbah dan akad nikah.
8- Jima’ (hubungan intim).
9- Mencumbu istri di selain kemaluan.

Yang Masih Dibolehkan Saat Ihram
1- Mengenakan: Jam tangan, headset, cincin, sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung, perban
2- Merubah posisi pakaian ihram
3- Mencuci pakaian ihram
4- Mandi, membersihkan kepala dan badan
5- Rambut rontok tanpa disengaja

Talbiyah

Waktu mulai talbiyah adalah ketika ihram hingga saat memulai thawaf.
Bacaan talbiyah:
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكُ.لاَ شَرِيْكَ لَكَ
“Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syariika laka labbaik. Innalhamda wan ni’mata, laka wal mulk, laa syariika lak”. (Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab panggilan-Mu, aku menjawab panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku menjawab panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu). Ketika bertalbiyah, laki-laki disunnahkan mengeraskan suara.

Sampai di Makkah
Jika yang berumrah sudah sampai di Makkah Al Mukarramah disunnahkan baginya untuk mandi ketika sampai, lalu ia pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan manasik umrah. Jika tidak mandi, tidaklah masalah.
Ketika akan memasuki Masjidil Haram, hendaklah membaca do’a masuk masjid,
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
“Allahummaf-tahlii abwaaba rohmatik” (Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu).

Thawaf Umrah
Kemudian orang yang berumrah menuju Ka’bah untuk melaksanakan thawaf di sekelilingnya. Hendaknya laki-laki melakukan idhtiba’ yaitu dengan membuka pundak kanan dan menjadikan ujung kanan di bawah ketiak, lalu menjadikan ujung yang satu sisi di pundak kiri.
Setelah itu dilakukan thawaf sebanyak tujuh kali putaran dimulai dari Hajar Aswad. Jika mampu dan tidak desak-desakan, seseorang yang berthawaf menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca “Allahu akbar” atau “Bismillah Allahu akbar” lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran thawaf.
Ketika mengililingi Ka’bah, hendaklah tidak desak-desakan dan tidak menyakiti yang lain dengan saling dorong-dorongan, juga tidak perlu berdzikir dengan mengeraskan suara.
Jika sampai pada rukun Yamani, bila mampu, hendaklah mengusapnya dengan tangannya. Tidak perlu mencium dan tidak perlu mengusap-ngusapnya seperti kelakuan orang awam. Seperti itu menyelisihi tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika tidak mampu mengusapnya, maka hanya melewatinya saja tanpa memberi isyarat, tanpa pula bertakbir.
Disunnahkan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad untuk membaca do’a,
رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Robbanaa aatina fid dunya hasanah wa fil aakhirooti hasanah, wa qinaa ‘adzaban naar (Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari adzab neraka).
Disunnahkan melakukan roml. Roml yaitu berjalan cepat dengan memperpendek langkah, sehingga pundak dalam keadaan bergetar dan tidak sampai melompat. Roml ini dilakukan ketika thowaf pada tiga putaran pertama. Sedangkan sisanya berjalan seperti biasa.
Thawaf tadi disempurnakan hingga tujuh kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pada Hajar Aswad.

Kesalahan Saat Thawaf
1- Melakukan sebagian thawaf di dalam Hijr Ismail karena berkeyakinan sahnya berthawaf di dalam Ka’bah. Padahal Hijr adalah bagian dari Ka’bah sehingga kita harus melakukan thawaf di luarnya.
2- Mengusap seluruh pojok Ka’bah, kadang ada pula yang mengusap dinding dan penutup Ka’bah, begitu pula dengan pintu Ka’bah dan Maqom Ibrahim. Semua ini tidak boleh karena tidak ada tuntunan dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
3- Saling desak-desakan antara laki-laki dan perempuan saat melalukan thawaf, terutama di Hajar Aswad dan Maqom Ibrahim.

Setelah Melakukan Thawaf Umrah
1- Menutup pundak kanan yang sebelumnya terbuka karena melakukan shalat sunnah idhtiba’ saat thawaf. Setelah itu pundak kembali tertutup.
2- Mengerjakan shalat dua raka’at di belakang Maqom Ibrahim jika mudah. Namun jika menyulitkan, maka shalatlah di tempat mana saja selama di Masjidil Haram. Shalat ini termasuk shalat sunnah muakkad (yang amat ditekankan).
3- Pada saat mengerjakan shalat sunnah tersebut, raka’at pertema setelah membaca Al Fatihah membaca surat Al Kafirun. Sedangkan pada raka’at kedua setelah membaca Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas. Jika membaca surat lainnya, masih dibolehkan.
Setelah mengerjakan thawaf tersebut, lalu menuju bukit Shafa untuk melaksanakan sa’i.

Sa’i Umrah

Setelah melakukan thawaf umrah, maka orang yang berumrah segera menuju bukit Shafa untuk melaksanakan sa’i sebanyak 7 kali putaran.

Jika telah mendekati shafa, maka hendaklah mengucapkan “innash shafaa wal marwata min sya’airillah”

Kemudian menaiki Shafa lalu berdiam dan menghadap Ka’bah lantas memuji Allah dan bertakbir sebanyak tiga kali, kemudian membaca do’a: “Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodir, laa ilaha illallahu wahdah anjaza wa’dah wa nashoro ‘abdah wa hazamal ahzaba wahdah.”

Dzikir di atas diulang tiga kali dan dianjurkan berdo’a di antara sela-sela dzikir tersebut dengan do’a sekehendak kita. Jika membaca kurang dari tiga kali, juga dibolehkan. Ketika berdo’a disunnahkan mengangkat tangan tanpa perlu berisyarat ketika takbir menghadap Ka’bah.

Kemudian turun dari Bukit Shafa menuju Marwah sambil berjalan. Saat berjalan menuju Marwah, berdo’alah dengan do’a yang mudah yang ditujukan untuk diri dan kaum muslimin. Jika telah sampai lampu atau garis hijau, bagi pria diperintahkan berlari dengan kencang. Sedangkan wanita tidak berlaku demikian. Berlari tadi hingga sampai pada garis atau lampu hijau berikutnya (kedua). Kemudian setelah itu berjalan seperti biasa hingga Marwah. Ketika sampai ke bukit Marwah, dilakukan hal yang sama seperti di bukit Shafa. Hal ini terus berulang hingga tujuh kali. Hitungan sekali adalah dari Shafa ke Marwah, lalu kedua adalah dari Marwah ke Shafa, seperti itu hingga tujuh kali. Dan putaran ketujuh berakhir di bukit Marwah.

Yang perlu diperhatikan saat pelaksanaa sa’i:

1- Wanita haidh dan nifas boleh melakukan sa’i. Sedangkan thawaf tidak dibolehkan untuk wanita haidh. Karena tempat sa’i bukanlah bagian dari Masjidil Haram.

2- Termasuk kesalahan saat sa’i adalah wanita ikut berlari saat melewati lampu hijau.

 

Mencukur dan Memendekkan Rambut

Setelah umrah selesai dilaksanakan, amalan terakhir yang dilakukan adalah mencukur habis rambut kepala atau memendekkannya. Dan mencukur itu lebih baik daripada memendekkan.

Sedangkan bagi wanita diperintahkan untuk memendekkan rambut kepala dengan mengambil rambut sepanjang satu ruas jari. Bagi wanita, pemotongan rambut tersebut dilakukan di tempat tertutup bukan di hadapan banyak laki-laki seperti yang dilakukan wanita berumrah di tempat sa’i.

Jika amalan terakhir sudah dilakukan, maka selesailah amalan umrah. Setelah itu berbagai hal yang diharamkan saat ihram menjadi halal. Sempurnalah tahallul.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Moga pembahasan di atas bermanfaat bagi yang sedang berumrah.

 

Referensi:

Al Aqil, Tholal bin Ahmad, “Dalilul Mu’tamir”, terbitan Lajnah Tawzi’ Al Mathbu’aat Ad Diniyyah ‘alal Hujjaaj wal Mu’tamiriin.

 

Diselesaikan di Bandara Abu Dhabi, 2 Rabi’ul Awwal 1435 H

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Via Ipad Air

Artikel www.Rumaysho.Com

Sumber : https://rumaysho.com/5810-panduan-umrah-2.html

umroh_25_des_phillipines Biaya Umroh Promo Spesial Akhir Tahun 2017

Biaya Umroh Promo Spesial Akhir Tahun 2017

Biaya Umroh Promo Spesial Akhir Tahun 2017 bersama Alhijaz Tours & Travel Rp. 20.400.000 ditambah perlengkapan umroh Rp 1.200.000 total 21.600.000. Harga benar-benar spesial karena pada tanggal 25 Desember ini dimulainya liburan panjang bagi seluruh instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pergantian tahun masehi.

Namun dengan Biaya Umroh Promo Spesial Akhir Tahun 2017 Rp 21.600.ooo para Jamaah sudah dapat menikmati dan menghayati akhir tahun yang dinanti bersama keluarga di Masjidil Haram. Dengan menggunakan pesawat Philippine Airlines, transit di Manila selama 2jam, kita langsung menuju Jeddah. Setelah proses imigrasi selesai, seluruh jamaah langsung menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah. Setelah 3 hari di Madinah , seluruh jamaah bertolak menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah umroh.

Kelebihan Umroh Akhir Tahun

 • Ibadah umroh dapat dilakukan berbarengan dengan acara libur keluarga, selain mempererat hubungan antara keluarga yang sudah tentu merupakan nilai ibadah, ditambah lagi pahala melaksanakan ibadah umroh
 • Muhasabah di akhir tahun. Dengan ibadah umroh akhir tahun, jamaah dapat merenungkan kegiatan 1 tahun yang sudah dilakukan, melihat kekurangan-kekurangan yang ada dan akan memperbaiki kekurangan di tahun berikutnya, selain itu jamaah juga dapat memanjatkan doa agar resolusi tahun depan dapat terlaksana sesuai yang sudah direncanakan
 • Banyaknya promo yang ditawarkan yang dapat memberikan solusi bagi keluarga untuk melaksanakan ibadah umroh dengan biaya lebih murah

 

jabal-rahmah Jabal Rahmah di Musim Haji

Jabal Rahmah berada di bagian timur Padang Arafah di kota Makkah.  Sesuai dengan namanya, Jabal berarti sebuah bukit atau gunung, sementara  Rahmah adalah kasih sayang.  Sesuai namanya, bukit ini diyakini sebagai pertemuan antara Nabi  Adam dan Siti Hawa setelah mereka dipisahkan dan diturunkan dari Syurga  oleh Allah SWT.
Selama bertahun-tahun Nabi Adam dan Siti Hawa  setelah melakukan kesalahan memakan buah khuldi yang terlarang  diturunkan oleh Allah ke dunia. Berdasarkan kajian para Ulama, dilasir  dari ‘Haji dari Masa ke Masa’, kemungkinan Nabi Adam diturunkan di  negeri India, sedangkan Hawa diturunkan di Irak.  Setelah keduanya  bertaubat untuk memohon ampun, akhirnya atas ijin Allah SWT mereka  dipertemukan di Puncak Bukit Jabal Rahmah ini. Setelah pertemuan  tersebut, Nabi Adam dan Hawa melanjutkan hidup mereka dan melahirkan  anak-anak keturunannya sampai sekarang.
Jabal Rahmah sendiri  merupakan  bukit batu. Tingginya hanya sekitar 70 meter dan bisa dinaiki  melewati batu-batuan terjal. Perjalanan dari bawah kaki bukit hingga  sampai ke monumen Adam dan Hawa biasanya menghabiskan waktu sekitar 15  menit saja.
Di Puncak Jabal Rahmah, saat ini dibangun sebuah  monumen dari beton persegi empat dengan lebar kurang lebih 1,8 meter dan  tingginya delapan meter. Menuju puncak bukit ini, dibangun  infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk  mencapainya. Infrasktruktur ini berupa jalanan berbentuk tangga dengan  168 anak tangga menuju puncak Jabal Rahmah.
Jabal Rahmah juga  merupakan tempat wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, tatkala  melakukan wukuf. Wahyu tersebut termuat dalam Al Quran surah Al Maidah  ayat 3, “…Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk  (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan  takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan kepadamu  nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”
Meski  Ulama Saudi sendiri sudah menegaskan berziarah ke Jabal Rahmah bukanlah  hal yang disunnahkan apalagi diwajibkan, nyatanya banyak peziarah termasuk dari Indonesia  berdatangan dan berdoa menengadahkan tangan disana saat wukuf 9 Dzulhijjah.
Selain  itu, tempat ini juga digunakan untuk bermunajat dan berdo’a, serta  sebagai tempat wisata sejarah dan keislaman. Di sini juga terdapat  pedagang suvenir berbagai barang, mulai batu cincin, peci, tasbih,  sorban dan pernak-pernik lain. Umumnya para pedagang ini adalah para  pendatang yang berasal dari Afrika.
Di lokasi Jabal Rahmah ini  juga terdapat unta bagi para wisatawan yang ingin mencoba menaiki unta.  Para pemilik unta akan mendatangi para wisatawan untuk menawarkan unta  mereka sambil befoto. Tarif menaiki unta ini antara SAR (Saudi Arabia Riyal) 5 sampai SAR  10,-.

by : Asrul Agin

umroh-des-brunei Paket Promo Umrah Akhir Tahun 2017

 

DAFTAR SEKARANG JUGA DI 081326623635

des-20172 Paket umroh plus Libur Akhir Tahun Desember 2017

Libur Akhir Tahun 2017

Libur akhir tahun adalah liburan yang sangat dinanti-nantikan anggota keluarga tercinta setelah libur Idul Fitri. Bagi yang belum memiliki rencana liburan akhir tahun 2017 ini, kami Travel Umroh Alhijaz Indowisata menawarkan Paket Umroh Keluarga Akhir Tahun dengan biaya yang menarik dan sangat terjangkau. Bisa dibayangkan betapa menyenangkan dan terharunya hati kita saat kita bersama orang-orang yang kita cintai hadir bersama kita dalam melaksanakan ibadah umroh, berdoa bersama orang yang kita cintai di Raudhah, di Multazam dan tempat-tempat mustajab lainnya. Segera dapatkan seat untuk berangkat umroh akhir tahun ini bersama Alhijaz Tour & Travel dengan detail biaya sebagai berikut :

Jadwal Umroh Desember 2017

Langsung Landing Madinah Tanggal 2, 7, 16, 20 Desember 2017

Langsung Landing Jeddah Tanggal 8, 9, 18, 23, dan 27 Desember 2017

Untuk persyaratan pendaftaran umroh silahkan klik http://www.travelumrohalhijaz.com/persyaratan-umroh/

Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi Marketing kami Firza 0813 2662 3635 || WA 0813 2662 3635

 

multazam Keutamaan Umrah

Keutamaan Umrah

Umrah adalah ibadah yang mulia karena umrah mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan memberikan manfaat yang sangat baik untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Berikut beberapa keutamaan melaksanakan ibadah umrah :

 •  Umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji

Aisyah berkata,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ « نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ».

Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan ‘umroh.” (HR. Ibnu Majah no. 2901, hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani).

 • Menghapus dosa di antara 2 umrah.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.” (HR. Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349)

 • Umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa

Dari Abdullah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.” (HR. An Nasai no. 2631, Tirmidzi no. 810, Ahmad 1/387. Kata Syaikh Al Albani hadits ini hasan shahih)

 • Umrah pada bulan ramadhan sama seperti berhaji bersama Rasulullah

  فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ

  Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji.” (HR. Bukhari no. 1782 dan Muslim no. 1256).

  Dalam lafazh Muslim disebutkan,

  فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

  Umrah pada bulan Ramadhan senilai dengan haji.” (HR. Muslim no. 1256)

  Dalam lafazh Bukhari yang lain disebutkan,

  فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِى

  Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti berhaji bersamaku” (HR. Bukhari no. 1863).

masjid-bir-ali Syarat, Rukun dan Wajib Ibadah Umrah
masjid bir ali

Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram.

Syarat, Rukun dan Wajib Umrah

Syarat Umrah

 1. Beragama Islam
 2. Baligh, dan berakal
 3. Merdeka
 4. Memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan
 5. Ada mahram (khusus bagi wanita)

Rukun Umrah

 1. Ihram, serta berniat untuk memulai umrah
 2. Thawaf
 3. Sa’i
 4. Bercukur atau bergunting, sekurang-kurangnya dengan memotong tiga helai rambut
 5. Menertibkan pelaksanaan rukun-rukun tersebut

Wajib Umrah

 1. Melakukan ihram dari miqatnya
 2. Menjauhkan diri dari segala larangan atau hal yang diharamkan dalam ibadah umrah

Sunnah dan Larangan Ibadah Umrah

Sunnah Umrah

1. Membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan hendakya diucapkan sekedar terdengar oleh telinga sendiri
2. Berdoa setelah membaca talbiyah
3. Melaksanakan thawaf Qudum yaitu thawaf ketika baru tiba di kota Mekkah dan memasuki Masjidil Haram
4. Membaca zikir sewaktu thawaf
5. Shalat dua rakaat setelah thawaf
6. Masuk ke dalam Ka’bah

Larangan selama melaksanakan ibadah Umrah

1. Larangan bagi laki-laki
a. Dilarang memakai pakaian berjahit
b. Dilarang memakai tutup kepala
2. Larangan bagi perempuan
a. Dilarang menutup muka
b. Dilarang menutup kedua telapak tangan
3. Larangan bagi laki-laki dan perempuan
a. Dilarang memakai wangi-wangian
b. Dilarang menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh di badan
c. Dilarang memotong kuku
d. Dilarang mengakadkan nikah (menikahkan, menikah, atau menjadi wakil dalam akad    pernikahan)
e. Dilarang berburu dan menghilangkan nyawa binatang

 

@admin

www.travelumrohalhijaz.com

 

Ramadhan-Mubarak-Wallpaper-HD-5-For-Desktop-Background-300x188 Keutamaan Ibadah Puasa Ramadhan di Mekkah

Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang diistimewakan dalam Islam, betapa tidak, segala amal ibadah yang dilaksanakan pada bulan tersebut mendapatkan pahala berlimpah. Jadi tidak mengherankan jika banyak orang Islam yang berlomba-lomba untuk melaksanakn ibadah bulan Ramadhan di Tanah Suci Makkah. Melewatkan bulan yang penuh berkah di Tanah Suci ibaratnya berada pada sebaik-baik waktu dan di sebaik-baik tempat.

Tak ayal, travel penyedia jasa umrah banyak yang menawarkan paket umrah di Bulan Ramadhan. Berbagai fasilitas ditawarkan dengan harga yang variatif. Demikian juga kawasan Makkah dan Madinah dipadati oleh peziarah yang datang.

Tak mengherankan, jika kepadatan Masjidil Haram di bulan Ramadhan lebih ramai dibanding waktu bulan haji. Hal itu disebabkan mereka yang beri’tikaf di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Sebenarnya apa fadhilah dan keutamaan yang mereka dapatkan ketika berada di Tanah Suci ketika Bulan Ramadhan?

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mendapati bulan Ramadhan di Makkah, lalu berpuasa secara utuh dan melakukan shalat malam pada beberapa malamnya, maka Alah akan mencatat untuknya seratus ribu bulan Ramadhan selain di Makkah. Dia juga akan mencatat satu kebajikan tiap siang hari, dan satu kebajikan tiap malam hari.”

“Allah akan memberi pahala sama dengan pahala memerdekakan seorang budak tiap siang hari, dan seorang budak lagi tiap malam hari, juga dua barang bawaan kuda di jalan Allah tiap siang hari dan dua barang bawaan kuda di jalan Allah tiap malam hari.”

Di antara amalan yang memiliki pahala berlipat ganda adalah memperbanyak shalat di dua tempat suci, yaitu di Masjid al-Haraam dan Masjid Nabawi. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ

Shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih baik daripada 1000 shalat di masjid lainnya kecuali di Masjid al-Haraam. Shalat di Masjid al-Haraam lebih baik daripada 100.000 shalat di masjid yang lain.” (Shahih. HR. Ahmad).

Mari kita buat perbandingan…

Jika setiap hari kita membiasakan diri melaksanakan shalat sunnah rawatib di Indonesia, hasilnya setiap tahun jumlah raka’at yang dikerjakan mencapai 12 x 360 = 4.320 raka’at. Namun, shalat 2 raka’at yang dikerjakan di Masjid al-Haraam setara dengan 200 ribu raka’at shalat di masjid lain. Hal ini berarti kita membutuhkan waktu sekitar 46 tahun (200.000 : 4.320 = 46,30) untuk memperoleh pahala shalat 200.000 raka’at di negeri sendiri. Dengan catatan, kita rutin dan sempurna melaksanakan shalat sunnah rawatib tersebut setiap hari.

Perbandingan lain, seandainya kita mengerjakan shalat 10 raka’at di Masjid al-Haraam, di mana waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari setengah jam, maka insya Allah bagi kita akan dicatat pahala sebanyak 1.000.000 raka’at shalat yang dikerjakan di negeri sendiri. Padahal butuh waktu selama 46,3 x 5 = 231,5 tahun untuk mengerjakannya.

Oleh karena itu, salah satu karunia yang harus dimanfaatkan dengan baik adalah ketika diberi kelapangan untuk mengadakan perjalanan ke Tanah Suci, hendaknya kesempatan tersebut diisi dengan memperbanyak ibadah terutama shalat mengingat keutamaan yang sangat besar telah disediakan bagi mereka yang mengerjakan.

Adapun kegiatan selain ibadah seperti menghabiskan waktu di pusat-pusat perbelanjaan, wisata religi [?] ke situs-situs bersejarah, yang tidak memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan dalam dalil yang valid sebaiknya ditinggalkan sehingga waktu tidak berlalu tanpa makna dan usia berkurang tanpa manfaat.

Wallahu a’lam.

Sumber :
http://aet.co.id/umroh/lewatkan-bulan-suci-ramadhan-di-tanah-suci-mekah-bersama-aet-travel
https://muslim.or.id/27179-amalan-berpahala-berlipat-ganda-shalat-di-dua-tanah-suci.html

Tips Sebelum Pergi Umroh

Pada bulan Maret-Mei, cuaca bisa dikatakan sedang sejuk dan lebih bersahabat. Mengingat cuaca yang begitu panas, ada baiknya memilih waktu sesuai dengan kondisi Anda. Jika Anda termasuk orang yang mudah lelah, atau Anda memilih beribadah dengan rasa nyaman, pilihlah waktu dengan cuaca bersahabat. Pasalnya, setelah melalui penerbangan yang lumayan panjang (sekitar 10 jam penerbangan) dan perbedaan waktu lebih kurang 4 jam di belakang waktu Jakarta (GMT+3), Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu dengan beribadah yang dilakukan tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di ruang terbuka.

Namun, ibadah umrah sendiri selain banyak diminati pada bulan Ramadhan, juga ramai dilakukan pada musim liburan (Juni-Agustus). Jadi jika Anda memutuskan melaksanakannya di bulan-bulan itu, ada sedikit tips. Selalu gunakan pakaian berwarna putih yang memantulkan panas matahari. Dengan begitu, energi Anda tidak mudah terkuras karena panas tidak diserap baju dan tubuh.

 Bulan Menentukan Biaya

Pemilihan waktu sendiri juga menentukan besarnya biaya yang akan Anda keluarkan. Jika Anda memilih pergi umrah di musim liburan, menjelang musim haji atau menjelang Ramadhan, maka biaya yang dikeluarkan pasti akan lebih besar. Mengapa? Karena umumnya kenaikan paket umrah terjadi di tiga musim ini.

Pertama karena pada musim-musim tersebut biasanya peminat umrah meningkat. Kedua, pada saat ini terjadi persaingan ketat antar sesama maskapai penerbangan. Otomatis ini mempengaruhi pesawat yang akan dipergunakan. Pihak travel kesulitan untuk mendapatkan tarif pesawat yang murah sesuai budget.

Nah, jika Anda ingin mencari biaya perjalanan yang cenderung murah, ambillah paket umrah pada bulan Januari hingga Maret. Pada bulan-bulan ini, harganya biasanya lebih murah dibandingkan paket umrah untuk bulan april dan seterusnya.

Biasanya, Biro Perjalanan Umrah sudah memberikan jadwal waktu keberangkatan dan kepulangan, lokasi-lokasi saat kita akan beribadah umrah, tempat wisata yang bisa dikunjungi, hotel atau wisma tempat menginap, bahkan uang yang harus kita bawa untuk bekal membeli oleh-oleh dan perlengkapan sehari-hari.

Biaya untuk beribadah umrah akan berbeda, bergantung pada Biro Perjalanan Umrah yang Anda pilih. Biaya untuk umrah berkisar antara 25 juta rupiah sampai yang paling mahal bisa mencapai 35 juta rupiah. Tentunya, semua bergantung pada lokasi wisata yang bisa dikunjungi selama berada di Arab Saudi dan akomodasi (seperti hotel, maskapai penerbangan, dan sebagainya).

http://www.travelumrohalhijaz.com/promo-paket-umroh-alhijaz-2016/

Bagi Anda yang sudah terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri atau pernah melakukan umrah, mungkin tidak perlu terlalu was-was mempersiapkan keberangkatan Anda. Akan tetapi, bagi mereka yang belum pernah bepergian ke luar negeri atau baru pertama kali merencanakan ibadah umrah, ada baiknya Anda mengikuti beberapa tips berikut ini.

Perhitungkan anggaran keuangan Anda dan keluarga untuk melakukan ibadah umrah ini. Jangan sampai Anda menguras habis tabungan keluarga hanya karena sangat berminat beribadah umrah. Rencanakan sedini mungkin ibadah umrah karena Allah tidak suka hamba-Nya menzalimi diri dengan memaksakan untuk beribadah padahal dana sebenarnya belum mencukupi.

Jika ternyata dana sudah tersedia, tanpa mengorbankan keuangan bagi kebutuhan hidup Anda dan keluarga, mulailah mencari informasi mengenai Biro Perjalanan Umrah dan Haji yang biayanya sesuai dengan dana yang Anda miliki. Bisa bertanya kepada keluarga dan rekan sejawat yang pernah berumrah atau melalui media, seperti internet.

Bila Anda sudah menentukan Biro Perjalanan Umrah yang dipilih, perhatikan baik-baik akomodasi dan jadwal kegiatan selama di Tanah Suci yang dijanjikan oleh biro perjalanan tersebut. Jangan sampai Anda membeli “kucing dalam karung”. Anda juga jangan sungkan-sungkan bertanya atau protes bila ternyata hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

http://www.travelumrohalhijaz.com/gerakan-5-pasti-umroh/

Persiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan. Misalnya, paspor, fiskal (jika diperlukan), pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, obat-obatan juga dana (uang) untuk beragam keperluan. Bisa pula Anda mempersiapkan dana melalui penukaran mata uang rupiah dengan uang real Arab Saudi atau mata uang negara lainnya (jika setelah umrah, biro perjalanan Anda mengajak berwisata ke tempat lain).

Bagi Anda yang bekerja, sesuaikan waktu umrah dengan waktu yang diperbolehkan saat Anda mengajukan cuti. Begitu pula jika Anda memiliki bisnis sendiri, aturlah waktu sebaik mungkin agar tidak bentrok dengan kewajiban mencari nafkah, menuntut ilmu, dan lain-lain.

Bagi para lajang yang berumrah akan lebih mudah karena tidak ada tanggungan keluarga yang harus diurus. Akan tetapi, bagi pasangan suami istri yang berumrah dan tidak membawa serta anak-anak, persiapkan anak-anak Anda agar mengizinkan Anda berumrah. Titipkan mereka pada keluarga dekat juga bekal dana selama anda dan pasangan berada di Tanah Suci.

1.Persiapan sebelum berangkat umroh  

 • Pilihlah agen travel yang sudah punya kredibilitas dan pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan haji/umroh. Sesuaikan dengan budget yang ada. Untuk menghemat biaya dan tenaga bisa dipilih paket travel regular, jadi gak pake singgah / jalan2 dulu kaya ke malaysia, dubai, mesir, turki dll. Tapi langsung ke madinah karena untuk fokus ibadah gak pake tour kemana-mana. Karena pengalaman yang ikut paket plus wisata gak maksimal jalan-jalannya karena sudah kepayahan fisiknya setelah ibadah umroh.
 • Segera urus perlengkapan dokumen untuk  keperluan administrasi seperti paspor, foto close up ( muka kliatan lebih dekat dan jelas ), kartu kuning vaksinasi meningitis dan influenza.  Yang terakhir itu juga perlu karena merupakan salah satu syarat yang di wajibkan pemerintah Arab Saudi bagi calon jamaah haji/umroh.
 • Berdasarkan pengalamanku kemarin mengurus paspor, foto, dan vaksin kurang lebih makan waktu 2 minggu sampai selesai semua.
 • Bagi yang jarang olahraga, mulai deh nyicil tiap paginya latihan jalan kaki atau jogging sebelum berangkat supaya nantinya terbiasa dan fisik kita juga lebih kuat waktu melakukan  tawaf, sai, dan berjalan kaki tiap ke masjid untuk ibadah.
 • Mulai membaca beberapa panduan buku umroh ( rukun2 dan larangannya), doa-doa ketika rukun umroh, dan sholat sunah, seperti shalat jenazah karena di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram hampir setiap selesai shalat wajib akan ada shalat jenazah.
 • Agar kita punya bekal pengetahuan agama yg cukup pula ketika beribadah disana selain info yang kita dapat dari pembekalan ( Manasik ).
 • Jaga kesehatan badan dan rohani kita. Persiapkan betul fisik dan hati kita ( belajar ikhlas, dan sabar ), banyak do’a semoga di beri kelancaran beribadah disana , karena ini merupakan perjalanan ibadah ( spiritual) ke Tanah suci bukan sekedar jalan-jalan biasa.

2. Persiapan perbekalan dan perlengkapan selama umroh

 • Sebaiknya sudah persiapkan kebutuhan isi koper seminggu sebelum berangkat. Seperti pakaian ihrom ( baju gamis ), sandal / sepatu, kaos kaki, kaos tangan, kerudung/bergo, pelembab/sabun non parfume dll. Lebih baik cari di toko one stop shopping perlengkapan haji, karena lebih lengkap dan hemat tentunya. ( Biasanya ada beberapa yang akan diberi gratis seragam dari travel agent, seperti pakaian ihrom dan baju koko untuk laki-laki, mukena  bagi wanita  )
 • Bawalah baju sedikit dan sesimple mungkin ( perkiraan umroh 9 hari ) 2-3 stel selain baju ihrom dan pakaian tidur  yang bisa dipakai beberapa kali ( mix and match ). Buat wanita lebih baik  membawa baju gamis ( terusan panjang ) daripada potongan atasan bawahan karena waktu disana bisa sekalian di pakai waktu shalat tanpa perlu memakai mukena. Jika memang kurang baju tenang ajah disana ( biasanya dijual di depan masjid Nabawi, Madinah) banyak juga yang menjual gamis lumayan murah mulai dari harga 15 riyal. Akan menghemat isi koper yang nantinya pasti akan lebih banyak yg dibawa waktu pulang karena ketambahan isi oleh2nya.
 • Pakaian sholat mukena bawa 1 stel ajah sudah cukup, karena disana sholat juga tidak harus pakai mukena seperti di Indonesia, asal pakaian kita sudah menutup aurat selain muka dan telapak tangan tentunya. Oh ya bawa sajadah yang tipis jika perlu, misal saat sholat jamaah sudah gak kebagian tempat di dalam dan terpaksa sholat di pelataran masjid. Untuk kerudung sebaiknya pakai yang model bergo ( langsung pakai) yang panjang menutup dada, karena selain lebih praktis juga menyesuaikan dengan budaya arab yang memang muslimahnya memakai kerudung panjang.
 • Untuk pakaian dalam bawa secukupnya, namun alangkah lebih baik bawa cd/panty skali pakai  yang bisa di beli di toko perkengkapan pakaian dalam, karena selain tidak perlu banyak yang di cuci, jika terkena najis setelah buang air bisa langsung di buang dan ganti yang baru.
 • Jangan lupa bawa buku do’a saku, Al-Qur’an kecil untuk kita baca disana.
 • Bawalah perlengkapan obat2an sendiri dari Indonesia sebagai antisipasi disana, karena selain jarang ada merek obat indonesia yang dijual disana, adapun obat2 disana belum tentu cocok buat kita dan harganya jauh lebih mahal. Obat-obatan yang perlu dibawa antara lain obat batuk, flu ( tablet, hisap, hindari obat cair dlm botol selain gak praktis juga menghindari tumpah selama dijalan ), multivitamin, obat diare, pusing, obat tetes mata, balsem dll. Untuk kita para wanita yang  gak kalah penting adalah membawa obat penunda menstruasi ( primalut N) yg bisa di beli bebas di apotik, jika sekiranya saat berada di tanah suci pas tanggal biasa kita dapat menstruasi .
 • Bawalah satu pasang sepatu karet/sepatu sandal dan sandal jepit untuk dipakai sehari-hari disana karena lebih praktis ketika di masukkan dalam kantong plastik/tas saat ibadah jamaah di masjid.
 • Selain bawa tas koper besar ( biasanya dari travel kita dapat jatah seragam), bawalah juga tas tenteng yang bisa di taruh di kabin pesawat nanti berisi 1 stel pakaian ganti, handuk kecil,  perlengkapan mandi , pelembab wajah dan bibir, sunscreen lotion. In case jika waktu di perjalanan muntah/ basah dan delay di tempat transit kita bisa segera ganti/ menyegarkan diri. Atau jika koper kita belum sampai di hotel, hal ini bisa saja terjadi jika kita berada di rombongan tur yang banyak sekali jumlahnya.
 • Perlu diingat pada umumnya  dari travel, jatah yang bisa dimasukkan dalam bagasi pesawat hanya 1 buah koper baju , dan berat maksimalnya 25 kg termasuk jatah 10 liter air zam-zam untuk satu jamaah.
 • Oh ya siapkan pula kaca mata hitam yg ada pelindung UVnya, payung kecil/ topi ( berguna banget menahan silau matahari siang ketika  kita ziarah / tawaf), masker , syal/ jaket  ( jika kita berangkat ketika di mekkah sedang musim dingin atau bagi yang gak tahan dingin di dalam pesawat ).
 • Umm gak kalah penting bawa beberapa gantungan baju kecil dan detergen sachet, karena  kemarin pas aku pergi ternyata bermanfaat banget buat menggantung baju / baju dalam setelah di cuci disana ( asal tahu ajah laundry disana lmyn mahal loh hehe…  jadi mending cuci sendiri toh juga cepat kering karena blower di kamar cukup besar anginnya.
 • Buat yang kira2 gak cocok makanan disana, boleh bawa mie instan dalam cup (popmie), sereal ( energen) secukupnya, Gak usah banyak-banyak karena pengalaman kemarin juga gak kemakan dan kebawa pulang lagi karena disana juga dapat jatah snack dari travel.
 • Jangan lupa bawa charger kamera poket, HP dan colokan 3 lubang, karena rata-rata stop kontak di bandara dan kamar hotel disana berlubang 3.
 • Oh iya kalo perlu bawa botol minum kecil kosong dari rumah yang bisa dimasukkan dalam tas kecil, agar pas di madinah/ mekkah bisa kita isi  ulang dengan air zam-zam untuk perbekalan minum selama di masjid. Dimana air zam-zam disana di berikan gratis dan melimpah. Asal tahu ajah harga sebotol air mineral disana lebih mahal daripada di Indonesia. Untuk sebotol aqua ukuran sedang harganya sekitar 10 ribu rupiah. Kemarin saya juga membawa botol minum tupperware kosongan dan dimasukkan dlm bagasi, yang juga berguna untuk direfill air zam-zam untuk persediaan di hotel/ jalan, jika memang tidak disediakan air mineral di Hotel, karena sayang banget kalo harus beli air mineral, kecuali terpaksa jika kita bisa minum air zam-zam yang berlimpah disana,
 • Bawalah uang perbekalan secukupnya. Untuk keamanan hindari membawa kartu ATM atau kartu kredit jika memang tidak berniat berbelanja cukup banyak disana, KTP, SIM dan kartu2 yang tidak begitu urgent di pakai disana. Selain menghindari hilang ketika kita disana, juga agar tidak memenuhi dompet kita. Oh ya untuk berbelanja disana selain menggunakan uang riyal, kita juga bisa tetap memakai uang rupiah dalam pecahan 50.000 dan 100.000 an, karena memang sudah terkenal orang Indonesia yang suka berbelanja disana heheh. Untuk penukaran mata uang riyal, berdasarkan pengalaman dan tips dari pembimbing travel , lebih murah kita menukarkan disana ( Madinah / Mekkah ) daripada kita menukar ketika masih di Indonesia. Ya ada selisih yang lumayan  lah..

Demikian beberapa tips untuk bepergian melaksanakan ibadah umroh, semoga bermanfaat dan menjadikan perjalanan ibadah umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Amin. (mas noe – www.azahro.com)

buku-kuning-300x228 Tempat Imunisasi Meningitis di Indonesia
Buku kuning (buku vaksin meningitis)

Imunisasi Meningitis dan Syarat Imunisasi

Imunisasi meningitis merupakan persyaratan wajib untuk mendapatan visa sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi bagi semua calon jamaah haji dan umroh.

Meningitis merupakan radang selaput pelindung sistem saraf pusat (radang otak). Penyakit ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Ini adalah enyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan hingga kematian. Kasus-kasus meningitis disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, yang menyebar dalam darah ke cairan otak. Sehingga terasa sangat sulit untuk diprediksikan seorang jamaah akan bisa terbebas atau tidak dari virus tersebut. Karena Penularan penyakit akibat bakteri ini bisa melalui udara.

Vaksinasi ini tidak hanya dilakukan buat mencegah penularan penyakit meningitis. Tapi juga pada sejumlah penyakit seperti hepatitis, tuberkulosis,  HIV/AIDS, tetanus, Japanese Encephalitis hingga malaria. Jika seseorang pergi tanpa perlindungan, penyakit-penyakit tersebut bisa menimbulkan kecacatan, bahkan resiko terparah bisa menyebabkan pada kematian.

Untuk efektivitas vaksin, imunisasi diberikan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum keberangkatan. Tujuan imunisasi adalah untuk melindungi jamaah dari penularan penyakit meningitis saat di Tanah Suci atau selama perjalanan.

info umroh ramadhan

Persyaratan imunisasi :

Mengisi Formulir sesuai Nama Pasport dan No. Pasport
Fotocopy Pasport
Fotocopy KTP
Pasfoto uk 4×6 2 lembar
Biaya suntik vaksin Meningitis sekitar  Rp 305.000 (harga tidak mengikat)

A. Tempat Suntik Meningitis untuk area Jakarta

1. Tanjung Priuk
Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priuk,
d/a jl. Raya Nusantara no 2, Telp 021 43931045,
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

2. Sunda Kelapa
d/a Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priuk, Wilayah Kerja Sunda Kelapa
Jl. Raya BTaruna No 1, Telp. 021 206917647, 021 6917647,
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

3. Marunda
d/a Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priuk, Wilayah Kerja Marunda
Jl. Jayapura No. 1 Telp 021 2044853773 021 44853773
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

4. Bandara Soekarno Hatta
d/a Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta
Jl. Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta Telp. 21 205506068, 021 5506068
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

5. Kebun Pala
d/a Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta Wilker Halim Perdana Kusuma
Jl. Jengki Tel 021 208000166, 021 8000166, 80899313
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

6. Bekasi (oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung)
d/a Asrama haji Bekasi
Jl.Kemakmuran no. 72 Bekasi
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

7. Rumah Sakit Umum Fatmawati
Jl. Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak barat
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.00

8. Rumah Sakit Umum Persahabatan
Jl. Persahabatan Raya No. 1. Jakarta Timur, Telp 021-4891708 ext 263. Sms 087880070039
pelayanan Hari  Senin – Jum’at pukul 07.30 – 12.00

info umroh group/ rombongan

B. Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk Suntik Vaksin Meningitis seluruh Indonesia

Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Aceh
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Lhokseumawe Jl. Merdeka No.1 0645-43154 / 45869
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Banda Aceh Jl. Komp Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang 0651-7405833
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Sabang Jl. Bay Pass Km.6 Cot Ba’u Kec. Sukajaya – Sabang 0652-22230
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sumatera Utara
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls I Medan Jl. Veteran No.219 Belawan 20411, Medan 061-6941343
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Riau
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Dumai Jl. Datuk Laksamana Dumai 0765-31515
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Tembilahan Jl. Jendral Sudirman No.69 Tembilahan 0768-21341
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Pekanbaru Bandra Sultan Syarif Kasim II, Simpang Tiga, Pekan Baru 0761-885243
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jambi 
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Jambi Jl. Sultan Taha / Tanah Timbun – Jambi 0741-22480
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sumatera Selatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Palembang Jl. Mayor (L) Memet Sastrawirya No.235, Palembang 30115 0711-710142
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bengkulu
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Bengkulu Jl. RE. Martadinata P.Baar – Bengkulu 0736-51616
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Lampung
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Panjang Jl. Sumatera Pelabuhan Panjang – Bandar Lampung 0721-31144
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bangka Belitung
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Pangkal Pinang Jl. Yos Sudarso No.47 Pangkal Pinang 0717-422645
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kepulauan Riau
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Tanjung Pinang Jl. SM. Amin, Tanjung Pinang 0771-21652
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Tanjung Balai Karimun Jl. Yos Sudarso No.103, Tanjung Balai Karimun 0777-21170
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls I Batam Jl. Lumba-lumba No.5 Batu Ampar, Batam 29432 0778-412532
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Barat
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Cirebon Jl. Kalimantan No.1 Cirebon 0231-209248
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Banten Jl. Mayjen Sutoyo No.23 Desa Gerem Cilegon – Banten 0254-571083
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Tengah
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Cilacap Jl. Selat Madura No. 7 Cilacap 0282-534825
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Semarang Jl. M. Pardi No.3, Tanjung Mas, Semarang 50129 024-3544122
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Timur
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Probolinggo Jl. Tanjung Tembaga Baru Probolinggo 0335-421918
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls I Surabaya Jl. Perak Timur 514-516, Surabaya 60165 031-3293231
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Barat
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Pontianak Jl. Pak Kasin Gg. Merak III Block C No.1-2, Pontianak 0561-732540
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Tengah
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Pulang Pisau Jl. Samudera No.31 Pulang Pisau 0513-61069
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Sampit Jl. MT. Haryono No.46, Sampit 0531-21700
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Selatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Banjarmasin Jl. Barito Hilir (Komp. Pel. Trisakti) Banjarmasin 0511-410466
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kalimantan Timur
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Samarinda Jl. Lumba-lumba No.1 Samarinda 75114 0541-742564
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Balikpapan Jl. Yos Sudarso Pel. Jembatan I, Balikpapan 76111 0542-421740
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Tarakan Jl. Mulawarman Kec. Tarakan Barat 77111 0551-21334
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Utara
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Bitung Jl. DS. Sumolang Bitung 95522 0438-21076
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Manado Kompl. Bandar Udara Sam Ratulangi, Mapanget – Manado 0431-811104
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Tengah
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Poso Jl. Yos Sudarso No.11, Poso 0452-21540
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Palu Kompl. Pelabuhan Pantoloan, Palu Sulteng 94352 0451-491096
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Selatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls I Makassar Jl. Hatta No.3 pelabuhan Makasar 0411-317482
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sulawesi Tenggara
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Kendari Jl. Sukawan No.41 Kendari 0401-321651
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bali
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls I Denpasar Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai – Denpasar 0361-751407
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) NTB
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Mataram Jl. Adi Sucipto No.13b Rembiga, Mataram 83114 0370-6162145
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) NTT
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Kupang Jl. Adi Sucipto Penfui – Kupang 0380-821302
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Maluku
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Ambon Kompl. Pelabuhan Laut Yos Sudarso 0911-314762
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Maluku Utara
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Ternate Kompl. Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate 97712 0921-21464
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Gorontalo
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Gorontalo Jl. Mayor Dullah No.96, Gorontalo 0435-822816
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Papua
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Merauke Jl. Prajurit Merauke, Merauke Papua 0971-323828
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Biak Kompl. Pelabuhan Laut, Biak – Papua 0981-21278
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls II Jayapura Jl. Koti II – 2B Jayapura 0967-535553
Alamat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Papua Barat
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Manokwari Jl. Siliwangi 15 Kotak Pos 231, Manokwari 0986-214503
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kls III Sorong Kompl. Pelabuhan I G. Dohor No.29-30, Kp. Baru Sorong – Papua 0951-334412
Demikian tempat-tempat suntik meningitis untuk para calon jamaah umroh, semoga menjadi informasi yang bisa membantu dan mempermudah jamaah beribadah umroh.

 

Paket Umroh Murah November 2017
Design by SmartCat